Hem

PANNTERMOMETER

Med en panntermometer kan man på ett beröringsfritt och hygieniskt sätt mäta kroppstemperatur. Allt som krävs är att man riktar termometern mot pannan på den person vars temperatur ska kontrolleras och därefter inväntar resultat. Inom loppet av några sekunder har man tagit reda på personens yttre hudtemperatur, och har därmed fått en tillförlitlig markör för huruvida det föreligger förhöjd kroppstemperatur.

För alla som vill ha ett icke påträngande sätt att avläsa kroppstemperatur så har panntermometrar blivit ett förstahandsval. De säkerställer tillförlitlig avläsning utan minsta obehag för vare sig den som använder termometer, som den vars temperatur kontrolleras. Inte minst är de det givna valet för att kontrollera temperaturen hos små barn, som ofta reagerar negativt på öron-, mun- och rektaltermometrar.

Under senare tid har dessa termometrar även uppmärksammats i kontexten av screening och möjligheten att kontrollera ett större antal människors respektive kroppstemperatur, då de möjliggör storskalig avläsning av temperatur samtidigt som risken för smittspridning minimeras. Detta är av naturliga skäl viktigt under pandemier, epidemier och andra storskaliga sjukdomsutbrott. Därför är panntermometrar även en given del av modern sjukvårdsutrustning.

Dessa panntermometrar är förmodligen marknadens allra mest lättanvända termometrar. Tack vare tydlig display, snabb avläsning och rättvisande resultat så har de blivit en given succé. Många upplever det som en stor trygghet att alltid ha tillgång till utrustning som möjliggör diskret temperaturkontroll, och som gör det väldigt lätt att hålla koll på en eventuell feberkurvas utveckling.

KINLee FT3010 Elektronisk Infraröd Panntermomer

 • BERÖRINGSFRIA
  Då panntermometrar är helt beröringsfria och kan användas på avstånd så minimerar de risken för smittspridning. Både då det tar bort behovet av närkontakt, och även eftersom termometern aldrig kommer i kontakt med någon annan den som utför mätningen. Därför har det blivit det givna valet vid screening och när man behöver kontrollera flera personer på kort tid. Detta gör dem till de allra mest hygieniska termometrarna som finns tillgängliga.
 • TILLFÖRLITLIGA
  Tillförlitligheten hos panntermometrar har etablerats i ett flertal oberoende studier. Infraröda panntermometrar har visat sig ha väldigt hög precision och har med stor framgång används för att kontrollera förekomsten av feber. Därför är de i de flesta fall fullgoda alternativa till övriga mer traditionella termometrar. Då samtliga modeller har väldigt låg vikt är det oerhört enkla att alltid ha med sig. Ett perfekt alternativ till hemmet, stugan, husbilen eller på semestern.
 • KOSTNADSEFFEKTIVA
  Med en panntermometer behöver man aldrig använda någon form av skyddsöverdrag eller plastfilm. Det är helt enkelt inte nödvändigt eftersom temperaturmätningen sker utan kroppskontakt. Då övriga termometrar inte kan användas i stor utsträckning utan regelbundet byte av skyddskomponenter blir en panntermometer unikt prisvärd och kostnadseffektiv, även i det långa loppet. På sikt är dessa termometrar med största sannolikhet marknadens allra billigaste.

LÄMPLIGA FÖR ALLA

Eftersom panntermometrar är både lättanvända och tillförlitliga så är de ett perfekt val för alla som är i behov av smidig avläsning av kroppstemperatur. Då de flesta moderna modeller drivs med utbytbara batterier så kan man utan besvär ta med sig och använda termometern var man än befinner sig, och därmed alltid ha tillgång till en en smidig, praktisk och pålitlig termometer.

Panntermometrar kräver inga förkunskaper för en rättvisande och relevant temperaturmätning. Därför kan de användas av såväl privatpersoner som av yrkesmänniskor. Tack vare snabb avläsning är de perfekt att använda även under stressiga och krävande förhållanden då de utan att kompromissa med precision möjliggör enkel temperaturkontroll.

Det finns egentligen inga begränsningar för dessa termometrars användningsområde. Även om vissa modeller har specifika funktioner som gör dem mer lämpade för särskilda sammanhang, så är samtliga oerhört lättanvända och kommer att göra mycket nytta under lång tid framöver.

Medi Concepts No-Touch Infraröd Termometer

 • SMÅBARNSFÖRÄLDRAR
  Barn förtjänar det bästa. Men hur man än vrider och vänder på saken så är de helt klart ljudliga gällande vad de tycker.  De flesta termometrar kan vara väldigt påträngande, och i många fall resultera i att barnet förknippar temperaturkontroll med obehag. Med en panntermometer slipper man dessa bekymmer och kan kontrollera barnets temperatur utan att det påverkas negativt. Särskilt praktiskt är att man även kan kontrollera det sovande barnet utan att dess sömn störs. Att kunna göra det är ofta en stor trygghet som de flesta småbarnsföräldrar uppskattar.
 • SJUKVÅRDSPERSONAL
  Sjukvården är på många sätt en speciell arbetsplats. Samtidigt som fokus måste ligga på patienterna så behöver personalen även skyddas om arbetet ska kunna fortgå. Att mäta kroppstemperatur har traditionellt varit en närgången och riskfylld syssla, då det utsätter både vårdgivare och patient för potentiell smittspridning. Med en panntermometer slipper man denna sorts problematik, och gör att man inom sjukvården helt riskfyllt kan kontrollera patienters kroppstemperaturer.
 • ÄLDREOMSORGEN
  Det har i modern tid aldrig varit så viktigt med hygienrutiner inom äldreomsorgen som nu. Att säkerställa att våra äldre skyddas från smittspridning är en prioritet som under överskådlig tid kommer att ligga högt upp på samtliga äldreboenden och vårdinrättningar. Trots detta måste dagliga rutiner upprätthållas. Och att kunna säkerställa tillförlitlig avläsning av kroppstemperatur är viktigt. Panntermometrar är i detta hänseende ett givet val.

HÅLLBARA OCH PÅLITLIGA

Panntermometrar är utformade för att utan problem hantera dagligt långvarigt bruk. Därför kan en varsamt hanterad panntermometer hålla en livstid. Eftersom de saknar rörliga delar och inte kräver någon beröring så uppstår minimalt med slitage. Detta gör dessa termometrar till ett givet val för såväl privatpersoner och företag som inom vård och omsorg.

Med ett minimalt mått av underhåll så kommer en panntermometer att vara dig behjälplig under lång tid. Då de i sin natur är närmast underhållsfria så räcker det i de flesta fall med oregelbundna batteribyten för att man utan problem ska kunna använda sin panntermometer när man nu som helst behöver.

I många fall så avspeglas denna robusthet och tillförlitlighet i tillverkarnas garantier för panntermometrar som i de flesta fall är generöst tilltagna. Detta är i sig ett tydligt tecken på att dessa termometrar är lämpade för även intensiv användning. Det har vi även sett då de den senaste tiden har kommit att bli ett viktigt verktyg i screening på flygplatser, vid gränskontroller och inom vården. Om de inte levde upp till de allra högsta kraven så vore det helt enkelt inte möjligt att använda dem i den utsträckning som sker.

 • LÅNG DRIFTTID
  I stort sett samtliga av de tillgängliga panntermometrarna drivs med batterier. Tack vare hög strömeffektivitet och beprövad elektronik så behöver man väldigt sällan byta batterier. I många fall så räcker ett par batterier för flera års användning. Men den faktiska drifttiden påverkas så klart av hur ofta termometern används.
 • ENKLA BATTERIBYTEN
  Man kan utan problem på egen hand byta batterier i sin panntermometer. Med fördel kan man använda laddningsbara batterier, vilket säkerställer minsta möjliga miljöpåverkan och garanterar så låga driftkostnader som möjligt. Samtliga termometrar använder sig av standardvarianter av batterier som går att köpa på valfritt inköpsställe.
 • ROBUST KONSTRUKTION
  Panntermometrar är konstruerade för att vara tillräckligt tåliga att kunna användas så ofta som nödvändigt. Med ett yttre skyddande hölje så behöver man inte vara orolig för att termometern ska ta skada vid normalt bruk. De är även skyddade för visst mått av stänk, stötar och annan yttre påverkan. Men då det är precisionsverktyg så bör man samtidigt inte utsätta termometrarna för allt för hårt användande.

HUR FUNGERAR PANNTERMOMETRAR?

Även om de olika modellernas utförande och tekniska lösningar varierar så har de många gemensamma nämnare. Med hjälp av en laserpekare, infraröd sändare eller annan sensor så mäter de pannans yttre hudtemperatur. Detta innebär att man aldrig behöver vara i kontakt med kroppen på den person vars temperatur man kontrollerar. Det räcker med att helt enkelt hålla termometern några centimeter ifrån personens panna.

Efter att man har aktiverat termometern så får man efter några sekunder en temperaturangivelse som på ett rättvisande sätt motsvarar personens kroppstemperatur. Temperaturen framgår av en display med tydliga siffror som gör det enkelt att tolka resultatet. Kombinationen av enkelhet och tillförlitlighet gör att de är unikt lämpade när det kommer till att kontrollera personers kroppstemperaturer.

Många panntermometrar har även särskilda egenskaper så som minnesfunktion och konfigurationsmöjligheter. Det innebär att man ofta kan växla mellan att mäta temperatur i Celsius och Fahrenheit, samt lagra tidigare mätvärden för att enkelt kunna få ett perspektiv på hur kroppstemperaturen har utvecklat sig. Därför är det oerhört enkelt att hålla koll på huruvida någon är på bättringsvägen, eller om det börjar bli dags att överväga att kontakta vården.

Vanligt förekommande funktioner är att panntermometern har inbyggd belysning som möjliggör att man använder den i ett mörkt rum, signal som indikerar när mätningen är slutförd eller när man håller termometern på optimalt avstånd och liknande praktiska saker. I grund och botten är däremot samtliga penntermometer väldigt snarlika när det kommer till användning. Därför behöver man inte oroa sig för att en viss modell ska vara för komplicerad trots att den kanske har väldigt många extrafunktioner.

Vissa av modellerna har ytterligare funktioner som gör dem mer lämpade för väldigt speciella tillämpningsområden. Allt sådant framgår med all tydlighet av produktbeskrivningen, och genom att jämföra panntermometrar eller läsa test av panntermometrar så kan man se till att ens eget val blir så bra som möjligt. Detta är inte minst viktigt vid upphandling eller inköp av en större mängd termometrar.

Braun No touch Panntermometer

 • SENSOR
  Sensorn är det som möjliggör temperaturavläsning. Det finns ett flertal olika sensortekniker, men laser och IR är numera mest vanligt förekommande. Det är sensorn som man riktar mot pannan på den person vars temperatur ska avläsas. Därefter mäter den inom loppet av några få sekunder den yttre hudtemperaturen på personen i fråga.
 • DISPLAY
  Samtliga panntermometrar har en digital display som på ett tydligt sätt visar aktuell temperatur. LCD-teknik är allra mest vanligt förekommande, då det ger bra avläsningsmöjligheter oavsett eventuella ljuskällor i omgivningen. Många termometrar har även bakgrundsbelysta skärmar.
 • KNAPPAR
  Även om panntermometrarna är oerhört lätta att använda så finns det ibland en del inställningar att välja mellan. Med hjälp av lättillgängliga knappar så bestämmer man när temperaturen ska börja mätas, och justerar även saker så som mätenheter, kontrollerar tidigare mätvärden och så vidare. I de flesta fall är det därför väldigt lätt att hålla reda på tidigare temperaturer.

KOLLA TEMPERATUREN UTAN BESVÄR

Något som tål att poängteras är att panntermometer möjliggör unikt smidig temperaturkontroll. Om man som förälder vill kontrollera barnets temperatur utan att störa sömnen så är det bet betryggande att veta att panntermometrar möjliggör ytterst diskret koll av kroppstemperatur. Funktioner så som bakgrundsbelysningen och signal går i de flesta fall att inaktivera för ytterligare bekvämlighet.

För vårdinrättningar och boenden så säkerställer de att rutinmässig temperaturkontroll kan ske utan risk för vare sig personal, patienter eller brukare. Därför är de användas av samtliga personer med samma smidiga och tillförlitliga resultat. Då det med dessa termometrar helt enkelt inte går att göra fel så behöver man aldrig oroa sig för att felaktig användning ska resultera i missvisande mätvärden.

Även om det inte uppmuntras eller föreslås av samtliga tillverkare av panntermometrar så är det i många fall fullt möjligt att använda dem för att även mäta allmän yttemperatur. Det betyder att man utan problem kan kontrollera vattentemperatur, innehållet i flaskor och andra temperaturer som kan vara av intresse att hålla reda på.

 • DISKRETA
  Säkerställer att man kan mäta kroppstemperatur helt obemärkt. Gäller det små barn så får man möjligheten att kontrolleras deras kroppstemperatur utan att de ens lägger märke till att något har skett. Det är en garanti för att såväl barn som förälder ska uppleva trygghet. Vid omfattande screening så kan temperatur kontrolleras utan att man riskerar att utsätta personer för en känsla av intrång i den personliga integriteten.
 • SNABBA
  Avläsning sker alltid inom loppet av några få sekunder. Därför går det alltid snabbt att kontrollera kroppstemperaturen. Det innebär även att man utan problem kan göra flera efterföljande mätningar för att säkerställa att resultatet inte var ett enskilt undantag. Snabbheten är oumbärlig för såväl privatpersoner som när termometern används inom vårdrelaterade sammanhang.
 • TYDLIGA
  Tack vare stora och tydliga displays så kan man alltid läsa av resultatet utan ansträngning. Det betyder att nedsatt syn eller dåliga ljusförhållanden inte blir ett hinder för rättvisande och snabba mätningar av kroppstemperatur. Möjligheten att lagra tidigare mätvärden gör det även oerhört enkelt att få ett perspektiv på temperaturkurvans utveckling.

MER INFO

Medicinsk IR-termometer som indikerar temperatur på 0,5s

Kontakt

Email: info@panntermometer.se

Öppettider

Mån – Fre     07-22
Lör – Sön     08-22

Följ oss

© panntermometer.se